Podporte nás

Aj Vaše 2% dokážu zmeniť veľa
Naša nadácia je verejnoprospešná organizácia so širokým poľom pôsobenia. Figurujeme v zozname prijímateľov, ktorí sú oprávnení na to, aby mohli prijímať 2% z dane z príjmov fyzických osôb a 1% z daní z príjmov právnických osôb.

Fyzické osoby (2%) Právnické osoby (1%)
V prípade záujmu poukázania Vašich 2% zaplatenej dane, vyplňte priložené tlačivo a zašlite ho na Váš daňový úrad najneskôr do 30. apríla. V prípade záujmu poukázania Vášho 1% našej nadácii pre Vás ako právnickú osobu neexistuje špeciálny formulár oprávňujúci darovanie.
Ak budete chcieť prispieť, prosím poukážte na tento fakt priamo v IV. časti Vášho daňového priznania.

Sme Vám vopred veľmi vďační za každú finančnú podporu
Číslo účtu NRMO: SK54 1111 0000 0014 4235 8004
IBAN: SK54 1111 0000 0014 4235 8004