Podporené projekty

PRO STARGYM, Poprad (schválené: 6.12.2017 | 1/2017)
Finančný grant bol poskytnutý na :
1. Nákup nevyhnutných diagnostických prístrojov
2. Nákup dresov a teplákových súprav pre študentov ŠG
MESTO LEVICE (schválené: 29.3.2018 | 2/2018)
Finančný grant bol poskytnutý na :
1. Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Show Cloth
Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda-n.o., Spišská Nová Ves
(schválené: 29.3.2018 | 2/2018)
Finančný grant bol poskytnutý na :
1. Skvalitnenie a zvýšenie atraktivity školskej telesnej a športovej výchovy ako aj iných športových aktivít.
MESTO MICHALOVCE
(schválené 31.7.2018 | 3/2018)
Finančný grant bol poskytnutý na :
1. Inštaláciu a prevádzkovanie “smart” lavičky.
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
(schválené 31.10.2018 | 4/2018)
Finančný grant bol poskytnutý na :
1. Vybavenie priestorov novými elektricky polohovateľnými postelami pre seniorov.

Môže sa tu nachádzať aj Váš projekt