Orgány nadácie

Správca nadácie
Ján Štefek (štatutár)
Správna rada
Ing. Juraj Chromík (predseda)
Jana Kratochvílová
PaedDr. Vladimír Lajčák PhD.
Revízor
Ing. Pavol Vrablic

Ďakujeme, že aj vďaka Vám môžeme podporovať dobré projekty.