Contacts

Kontakty a údaje nadácie

Názov: Nadácia pre rozvoj miest a obcí
IČO: 508 257 98
Reg. číslo: 203/Na-2002/1162
Právna forma: nadácia
Sídlo: Teslová 19/19, 821 02 Bratislava – Ružinov
IBAN: SK54 1111 0000 0014 4235 8004

Email: nrmo@nrmo.sk
Tel.: +421 903 494 494
FB: Nadácia pre rozvoj miest a obcí

[huge_it_maps id=“1″]